Chơi

Hiện tượng trăng xanh, nguyệt thực, trăng đỏ xảy ra vào 31/1, 150 năm mới có 1 lần

Hiện tượng trăng xanh, nguyệt thực, trăng đỏ xảy ra vào 31/1, 150 năm mới có 1 lần

Hiện tượng nguyệt thực toàn phần: trăng đỏ, trăng xanh, nguyệt thực sẽ xảy ra cùng một lúc vào tối 31/1, đây là một dịp đặc biệt mà 150 năm mới có một lần cho người yêu thiên văn có cơ hội chiêm ngưỡng, đừng bỏ lỡ.