Giống người đồng nghiệp Lâm Tâm Như, Triệu Vy cũng thử thách mình ở vai trò chỉ đạo diễn xuất. Trong tác phẩm đầu tay, cô sẽ mời “người...
Continue Reading »