Ngày 21/04/2016 11:54

Thù -hận đều do chữ này gây ra

Nghiệp là do quả mình tích từ kiếp trước mà thành

 

Mỗi người khi sinh ra và lời lên đều đã nghe thấy nghiệp, nghiệp có thể là những thành quả do mình tích từ kiếp trước nhưng nghiệp cũng có nghĩa là quả báo của những điều minh đã làm sai từ kiếp trước mà kiếp này mình phải trả.

 

23le5pszsbi76sr.jpg

Có những người thường nói rằng nhân quả là điều khó nói nhưng thực ra mỗi người đều phải chịu nghiệp do mình đã gánh từ kiếp trước. Nếu ai đó đau ốm liên miên uống thuốc mãi không khỏi tất cả đều có nguyên nhân.

Nếu ngày trước bạn lấy cắp đèn thì ngày nay bị mắt mờ. Khi giết hại động vật, giết người kiếp trước kiếp này trả quả, chân tay tật nguyền, Nếu như người tạo khỏi bẩn quá nhiều ra ngoài xã hội, kiếp sai bị bệnh khó thở, viêm khí quản hoặc lao phổi.

23le5pszsbi76sr.jpg

Ngoài ra người nào có sức khỏe kiếp này kiếp trước tu tâm, giúp đỡ người. Đó còn là do lối sống lành mạnh thời trẻ, để chăm sóc người khác và còn luyện tập sức khỏe cơ bắp, không tàn phá cơ thể bằng những chất kích thích.

Theo: Hiko